آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تا کنفرانس

0

تا کنفرانس

تاریخ های مهم

آغازمهلت ارسال مقالات و ثبت نام1397/03/01

پایان مهلت ارسال مقالات (تمدید شد) 1397/06/10

پایان مهلت ثبت نام (تمدید شد)1397/06/10

آمار بازدید

کاربران آنلاین 6

بازدید روزانه 72

بازدید کل 215285

پوستر کنفرانس

کمیته اجرایی

کمیته اجرایی کنفرانس

 

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

گرايش

مقطع

رتبه

دانشگاه محل كار

سمت

سمت در همايش

دکتر مریم ارمغان

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده

دبیر اجرایی

دکتر سیّدمحمدرضا خطیبی

معماری- شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده

مسئول مقالات شهرسازی

دکتر فریبا البرزی

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی و مدیر گروه معماری دانشکده

مسئول مقالات معماری

دکتر مسعود الهی

معماری- شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی و معاون مدیر گروه شهرسازی دانشکده

مسئول مقالات شهرسازی

مهندس مهناز زارعی

مهندسی برق

الکترونیک

کارشناسی

-

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

کارشناس پژوهش دانشکده

مسئول امور مالی

دکتر سمیرا فداکاری

معماری

معماری

دانشجوی دکتری

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

استاد مدعو

مسئول روابط عمومی

دکتر سمانه سلطان زاده

معماری

معماری

دانشجوی دکتری

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

استاد مدعو

مسئول روابط عمومی

دکتر فاطمه هدایتی

معماری

معماری

دانشجوی دکتری

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

استاد مدعو

مسئول دبیرخانه

مسئول روابط عمومی

دکتر سمیرا قانعی

معماری

معماری

دانشجوی دکتری

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

استاد مدعو

مسئول روابط عمومی

دکتر مریم کیایی

معماری

معماری

دانشجوی دکتری

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

استاد مدعو

مسئول انتشارات

(ویرایش مقالات)

دکتر مهدخت کیایی

معماری

معماری

دانشجوی دکتری

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

استاد مدعو

مسئول انتشارات

(ویرایش مقالات)

دکتر رعنا ایازی

معماری

معماری

دانشجوی دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

استاد مدعو

مسئول انتشارات

(گواهی ها و تقدیرنامه ها)

آقای حبیب ملاحسینی

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری

دانشجوی دکتری

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی

مسئول گرافیک

خانم افسانه  آبی پور

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری

دانشجوی کارشناسی

-

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دانشجو

طراح گرافیک

 

 

حامیان مالی

گالری تصاویر